Lùi thời hạn quyết toán thuế cá nhân 1 tháng

Cục thuế TP Hà Nội thông báo lùi thời hạn quyết toán thuế đối với cá nhân 1 tháng so với những năm trước theo quy định của Luật Quản lý thuế để tránh ùn ứ hồ sơ.

Tính đến ngày 31/3/2021, đã có trên 115.000 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả kê khai qua hệ thống eTax, đạt trên 95% số lượng hồ sơ dự kiến. Nhưng chỉ có gần 1.800 hồ sơ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, đạt 3,4% số lượng hồ sơ dự kiến, thấp hơn 82% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân dẫn đến số lượng hồ sơ do cá nhân trực tiếp quyết toán thuế giảm mạnh là do hạn nộp đối với đối tượng này được lùi lại 1 tháng so với quy định trước đây.

Giải thích cho việc này, đại diện Cục thuế Hà Nội cho biết: Mọi năm, cứ đến cuối tháng 3 là lượng quyết toán thuế cá nhân tăng đột biến, dẫn tới hệ thống một cửa bị quá tải, vì vậy lùi lại một tháng để giảm tải áp lực cho bộ phận một cửa và để phục vụ người dân được tốt hơn.

Thông báo về lùi thời hạn quyết toán thuế cá nhân được Cục Thuế Hà Nội thông báo cho người dân ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, đơn vị này cũng lưu ý người dân nên nộp hồ sơ quyết toán thuế trước thời hạn và tăng cường đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế nhằm giảm tải áp lực vào thời điểm cuối tháng 4.

Đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, đơn vị này đã gửi tin nhắn qua SMS, Zalo và Email cho hơn 240.000 cá nhân nộp thuế. Đặc biệt, cơ quan thuế cũng chú ý đến những cá nhân có lịch sử chậm trễ quyết toán thuế ở những kỳ trước nhằm đôn đốc, giúp các cá nhân đảm bảo đúng thời gian quyết toán thuế.