Khoe đi vòng quanh Hà Nội nhờ “thẻ đỏ quyền lực của ba”

Cư dân mang lại được phen nóng mày nóng mặt khi có cô gái khoe đi vòng quanh Hà Nội nhờ “thẻ đỏ quyền lực của ba”.

Trả lời