Kosy nợ tiền sử dụng đất 13,7 tỷ đồng

Kết luận Thanh tra số 1935/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2006 – 2017 cho biết, Công ty Cổ phần Kosy đang nợ hơn 13,7 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, Bắc Giang.

Sau khi đọc bài này trên báo chí tôi có thắc mắc là: Nếu tôi mua sản phẩm của dự án này mà chủ đầu tư lại đang nợ tiền sử dụng đất thì nguy cơ mà tôi gặp phải là gì? 

Ngoài nợ tiền sử dụng đất, khi tính tiền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, Hội đồng thẩm định giá của tỉnh Bắc Giang đã đưa chi phí lãi vay vào tổng chi phí phát triển của dự án để tính tiền sử dụng đất của dự án, số tiền là 599 triệu đồng. Theo Thanh tra Chính phủ, việc tính chi phí lãi vay vào tổng chi phí phát triển dự án là không đúng.

Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 698/QĐ-UBND tháng 12/2016 với diện tích 8,87ha. Theo thông tin trên website của Kosy, dự án Cầu Gồ đã được mở bán từ 20/8/2017, vừa chính thức giới thiệu đã “sốt” hàng.