Lạng Sơn đang triển khai đấu thầu dự án gần 1000 tỉ đồng tại Đồng Đăng

Tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành thủ tục sơ tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu hành chính – đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

đồng đăng
Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất tổng diện tích 21,62ha, vị trí tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá và Khu A thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Tổng chi phí dự kiến thực hiện dự án hơn 753 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án Đầu tư xây dựng hình thành Khu hành chính và đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, kết nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực phụ cận, phát triển khu hành chính – đô thị theo hướng bền vững, hiện đại.