Hình ảnh xác chết vì Covid-19 lan truyền trên mạng là giả mạo

Hình ảnh xác chết vì Covid-19 lan truyền trên mạng mấy ngày qua là giả mạo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch. 

chết vì covid
Hình ảnh xác chết do Covid-19 như trên là tại Indonesia, không phải ở TP.HCM

Trả lời