Hancorp nợ tiền thuê đất hàng chục năm

Thông qua công tác kiểm toán đã phát hiện Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) đang nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng chục năm.

hancorp nợ tiền thuê đất
Hancorp nợ tiền thuê đất hàng chục năm

Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang khoahocdoisong.vn:

Mặc dù, doanh thu năm 2019 của Hancorp đạt khoảng 2.472 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 131,1 tỷ đồng. Lợi nhuận kinh doanh của Hancorp thu được theo kết luận kiểm toán là nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản có lãi hơn 132 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã yêu cầu công ty mẹ Hancorp nộp 167,2 tỷ đồng tiền cổ tức 2 năm 2018 – 2019 vào ngân sách. Cùng với việc kiến nghị doanh nghiệp nộp bổ sung gần 200 tỷ đồng, KTNN cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý việc thu hồi và giao diện tích khu đất CC1 tại dự án khu Đoàn Ngoại giao cho Công an TP Hà Nội xây dựng trụ sở Công an phường Xuân Đỉnh.