Grab, Be, Gojek… có được chở khách khi giãn cách hay không?

Trong thời gian giãn cách 15 ngày ở Hà Nội, các phương tiện vận chuyển hành khách như Grab, Be, Gojek… có được chở khách hay không?

Trả lời