Đừng dại tích trữ thuốc điều trị Covid-19 trong nhà

Đừng dại tích trữ thuốc điều trị Covid-19 trong nhà. Bởi các chuyên gia khuyến cáo thuốc steroid (Dexamethasone hay Medrol) có hiệu quả trong việc chữa trị bệnh nhân COVID-19 thể nặng, nhưng lại rất có hại với bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ.

Trả lời