Doanh nghiệp Ấn Độ cung cấp cho Việt Nam 1 triệu liều thuốc điều trị Covid-19

 Trong vòng 30 ngày tới, một số doanh nghiệp tại Ấn Độ cam kết sẽ cung cấp cho Việt Nam khoảng 1 triệu liều thuốc điều trị Covid-19 Remdesivir.

Trả lời