Đào được cổ vật tại nhà… một năm sau mới có quyền bán!

Tất cả các trường hợp khi phát hiện ra một vật có giá trị, nếu không xác định được chủ sở hữu thì 1 năm sau người phát hiện có quyền định đoạt tài sản đó.

Ảnh minh họa

Trải qua nền văn hiến hàng nghìn năm, những giá trị văn hóa, tín ngưỡng còn lại ngoài việc được lưu giữ bởi nhà nước, bởi nhân dân thì không ít những cổ vật, hiện vật vẫn còn bị chôn vùi nơi nào đó trên lãnh thổ nước ta. Chính vì vậy mà không ít trường hợp người dân khi thực hiện các hoạt động trên đất đã phát hiện những hiện vật có  lịch sử với giá trị kinh tế không nhỏ. đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những tranh chấp, mâu thuẫn liên quan. Vậy, quy định cụ thể của pháp luật về vấn đề này như thế nào?

Chuyên gia Pháp lý Nguyễn Gia Hải

Chia sẻ với chúng tôi, Chuyên gia Pháp lý Nguyễn Gia Hải cho biết: Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu quy định tại khoản 2 điều 228 như sau:

2. Người phát hiện tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Như vậy, khi phát hiện, đào, nhặt được tài sản mà không rõ chủ sở hữu, người nhặt, đào được có trách nhiệm phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã gần nhất nơi phát hiện tài sản. đây là nghĩa vụ của người phát hiện tài sản khi chưa xác định được chủ sở hữu đối với tài sản đó.

Điều luật này cũng hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục và yêu cầu bắt buộc trong giá trình thông báo, giao nộp tài sản chưa xác định được chủ sở hữu đã nêu trên. Cụ thể:

Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người giao nộp, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp.

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu.

Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc về người phát hiện tài sản.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đối với tài sản là bất động sản thì pháp luật lại cho phép kéo dài thời gian để chủ sở hữu thực hiện thủ tục nhận lại tài sản của mình (5 năm) và sau khoảng thời gian đó, nếu không xác định được chủ sở hữu đối với bất động sản đó thì nhà nước sẽ có quyền định đoạt, sở hữu.

Tóm lại, khi bất kì ai phát hiện được cổ vật thì phải có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất. Sau đó 1 năm nếu đã có thông báo công khai mà không có người nhận thì gia đình anh sẽ được xác định là chủ sở hữu tài sản. lúc này, người phát hiện cổ vật có toàn quyền định đoạt (bán, mua, đổi, thuê, cho mượn…) cổ vật đó.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Chuyên gia.

Mọi thắc mắc, cần tư vấn, trợ giúp về pháp luật Đất đai, Hôn nhân Gia đình, Doanh nghiệp, Hình sự…. vui lòng liên hệ: Chuyên gia Pháp Lý NGUYỄN GIA HẢI: 0972085122 (Call/Zalo).