Đại học Nha Trang bị tố cáo “bất minh” số tiền trăm tỉ và dấu hiệu trốn thuế

Cả trăm tỉ tiền lãi gửi ngân hàng (từ 2015 đến nay) có dấu hiệu bất thường. Nhà hàng đội lốt trung tâm thực hành của trường để trốn thuế… là 2 nội dung mà Đại học Nha Trang đang bị nguyên cán bộ của trường này tố cáo.

đại học nha trang
Đại học Nha Trang bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tiền lãi gửi ngân hàng và cho thuê đất… (Ảnh báo Khánh Hòa)

Bà Tô Thị Hiền Vinh, nguyên Trưởng bộ môn Lý luận chính trị khoa KHXHNV, Đại học Nha Trang đang có đơn tố cáo Đại học Nha Trang với 2 nội dung quan trọng. Đó là những “bất minh” trong số tiền lãi gửi ngân hàng lên đến cả trăm tỉ đồng trong nhiều năm liền và dấu hiệu trốn thuế thông qua việc cho tư nhân thuê đất mặt tiền để kinh doanh…

Trăm tỉ tiền lãi gửi ngân hàng không thể hiện trong nguồn thu báo cáo tài chính

Nội dung thứ nhất mà bà Tô Thị Hiền Vinh, nguyên Trưởng bộ môn Lý luận chính trị khoa KHXHNV, Đại học Nha Trang tố cáo liên quan đến dấu hiệu bất thường trong việc thu – chi cả trăm tỉ đồng tiền lãi gửi ngân hàng trong nhiều năm tại Đại học Nha Trang.

Cụ thể: Theo báo cáo kiểm tra tài chính nội bộ vào đầu năm 2017, số tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Thương mại của trường là hơn 355 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, số tiền tăng lên hơn 415 tỷ đồng. Với lãi suất chung của cả năm 2017 thì tổng số tiền lãi sẽ ở mức vài chục tỷ đồng. Nhưng nhà trường lại báo cáo tiền lãi gửi ngân hàng chỉ là 400 triệu đồng [theo báo cáo kiểm tra tài chính nội bộ năm 2018].

Đến ngày 31/12/2018, Đại học Nha Trang có số dư quỹ cơ quan hơn 482 tỷ đồng. Theo báo cáo tại Hội nghị cán bộ viên chức (CBVC) năm 2018, số tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng của nhà trường là hơn 21 tỷ đồng/năm

Năm 2019 số tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng của nhà trường là 26 tỷ đồng/năm.

Số tiền lãi ngân hàng không được thể hiện trong báo cáo công khai tài chính năm 2019.

Trong khi đó, Thông tư 36/2017/TT – BGD-ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT quy định: Số tiền lãi từ việc gửi ngân hàng được hạch toán trực tiếp vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường. Nhưng tiền lãi đó phải thể hiện trong nguồn thu tại các báo cáo tài chính.

Nhà hàng núp bóng Trung tâm thực hành?

Nội dung thứ 2 liên quan đến việc bà Tô Thị Hiền Vinh tố cáo Đại học Nha trang đó là dấu hiệu trốn thuế.

Cụ thể: Đại học Nha trang cho các đơn vị tư nhân thuê hàng loạt đất đai. Điển hình là việc nhà hàng Vân Phong núp bóng dưới dạng trung tâm thực hành của trường để trốn thuế?

Theo đó, Nhà hàng Vân Phong thuê hàng ngàn mét vuông mặt đường Phạm Văn Đồng với giá 2 tỉ/năm. Nhưng nhà trường chỉ đưa vào sổ sách 0,6 tỉ đồng/năm.

Trong thời gian dài, nhà hàng Vân Phong “ký sinh” dưới dạng Trung tâm thực hành, Đại học Nha trang. Động cơ dạng “cộng sinh” này là gì?