Cua cù kỳ cháy tỏi – món ngon mỗi ngày

Cua này ít thịt mà gạch ngon lắm. Tên là cua cù kỳ gạch nha chị em ơi.