CSGT có được dừng phương tiện khi không có vi phạm không?

Khi đang lưu thông trên đường bạn được Cảnh sát Giao thông dùng hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính mặc dù mình không hề vi phạm. Vậy bạn có bắt buộc phải dừng lại để thực hiện kiểm tra? Và CSGT có được quyền dừng phương tiện để kiểm  tra hành chính khi không có vi phạm?

Dưới đây là giải đáp của chuyên gia pháp lý về vấn đề này:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 65/2020 của Bộ Công an quy định cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được quyền dừng phương tiện để kiểm tra trong các trường hợp sau:

  1. Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
  1. Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  2. Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;
  3. Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, Thông tư 65/2020 đã quy định rõ: Cảnh sát Giao thông khi thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được dừng xe để kiểm tra giấy tờ của người điều khiển và phương tiện tham gia giao thông.mà không cần  phải nhận thấy lỗi từ người và phương tiện này.

Trong trường hợp này, khi có hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra của cảnh sát giao thông, người điều khiển phương tiện đang tham gia giao thông phải thực hiện việc dùng xe, xuất trình giấy tờ đầy đủ khi có yêu cầu kiểm tra và phối hợp với cảnh sát giao thông mà không thể lấy lý do là không vi phạm để từ chối việc kiểm tra này.

Pháp luật cũng có chế tài xử phạt hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra của cảnh sát giao thông, cụ thể là xử phạt hành chính.

Tại điểm g khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. Mức phạt đối với hành vi này của người điểu khiển xe ô tô là từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, theo quy định tại điểm  b khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra, người nào có hành cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 167/2013 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Trên đây là toàn bộ quy định đối với vấn đề nêu trên. Mọi thắc mắc, vấn đề cần tư vấn, giải đáp có thể liên hệ theo số điện thoại sau:

Chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải – SĐT: 0972085122