Chở người yêu đi chợ nhưng không có giấy tờ

Chở người yêu đi chợ nhưng không có giấy tờ, thanh niên lại còn tỏ thái độ khi bj công an chặn xe. Cả hai đều gân cổ cãi cho rằng nhà mình gần chợ nên không cần giấy tờ.

Trả lời