Chính phủ Quyết định cấp gần 1000 tấn gạo cứu đói cho nhân dân ở Cao Bằng và Sơn La

Chính phủ vừa ra Quyết định cấp gần 1000 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân ở hai tỉnh miền núi phía bắc là Cao Bằng và Sơn La.

Trước đó, sau khi đánh giá tình hình khó khăn về lương thực của nhân dân tại 2 tỉnh miền núi phía bắc là Sơn La và Cao Bằng, Chính phủ đã ra quyết định hỗ trợ lương thực cứu đói cho nhân dân tại các địa phương nêu trên.

cần 1000 tấn gạo cứu trợ sơn la cao bằng
Quyết định số 606/QĐ-TTg và Quyết định 607/QĐ-TTg ban hành ngày 23/4/2021 của Chính phủ.

Theo đó, tại Quyết định số 606/QĐ-TTg ban hành ngày 23/4/2021 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký nêu rõ:

“Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 59,805 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.”

Cũng tại Quyết định, Chính phủ giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh Sơn La tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Cùng ngày (23/4), Chính phủ cũng ban hành Quyết định 607/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 893,85 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

Chính phủ cũng hướng dẫn UBND tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Cuối hai Quyết định nêu trên, Chính Phủ giao cho Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu được báo cáo.

 

Nguồn: Gia Hải – Cao Sơn/Phapluatplus