Cần làm rõ thông tin bất thường tại dự án 477 tỉ đồng tại Sở Y tế Hoà Bình

Một số bất thường trong Dự án đầu tư y tế trị giá trên 477 tỉ đồng tại Sở Y tế Hoà Bình vừa được một số cơ quan báo chí vạch ra. Tuy nhiên, trên hết là cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng nhằm xác minh những vấn đề mà dư luận quan tâm.

đấu thầu tại sở y tế hoà bình
Cần làm rõ thông tin bất thường tại dự án 477 tỉ đồng tại Sở Y tế Hoà Bình

Cuối tháng 10/2019, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình  có QĐ 2346/QĐ-UBND cho phép thực hiện dự án Cung ứng tập trung hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2019 – 2020 tại Sở Y tế Hòa Bình.

Tổng vốn đầu tư cho dự án này lên đến hơn 477 tỉ đồng. Trong số đó bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, bảo hiểm y tế, viện phí và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đây là một trong những dự án lớn mà tỉnh Hòa Bình đầu tư cho y tế. Dự án được giao cho Sở Y tế Hòa Bình làm chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Dự án này được phân bổ thành 9 gói thầu. Trong đó có 7 gói mua hàng hóa và 2 gói thầu tư vấn. Sau hoạt động đấu thầu “công khai, minh bạch”, ngày 24/2/2020, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ký một loạt quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án trên.

Cụ thể, ngày 24/2/2020 Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình có QĐ số 500/QĐ-SYT lựa chọn liên danh 5 nhà thầu gồm: Cty TNHH thiết bị công nghệ HBI, Cty TNHH Vạn Niên, Cty TNHH thiết bị y tế Phương Đông, Cty TNHH thiết bị y tế Hamemy, Cty TNHH Biolabs Việt Nam trúng thầu gói thầu số 5 (mua hóa chất xét nghiệm sinh hóa, thuộc dự án trên) với giá trúng thầu là 62.053.591.638 đồng.

Được biết, gói thầu này trước đó được Sở Y tế Hòa Bình tổ chức đấu thầu, mời thầu là 62.911.525.000 đồng. Như vậy, sau đấu thầu gói thầu này được giảm giá khoảng 858 triệu đồng/gói thầu gần 63 tỉ đồng.

Tại quyết định nêu trên, liên danh: Cty TNHH thiết bị công nghe HBI, Cty TNHH Vạn Niên, Cty TNHH thiết bị y tế Phương Đông, Cty TNHH thiết bị y tế Hamemy trúng thầu gói thầu số 4 ( mua hóa chất xét nghiệm huyết học, đông máu, điện giải) với giá trúng thầu 64.118.133.190 đồng. Gói thầu này trước đó được Sở Y tế Hòa Bình mời thầu là 64.722.880.232 đồng. Như vậy, ở gói thầu gần 65 tỉ đồng này, sau đấu thầu “công khai, minh bạch” vẫn chỉ những nhà thầu “quen” trúng thầu; và chỉ có khoảng hơn 600 triệu đồng được giảm giá – tương đương khoảng 1%.

Cũng trong ngày 24/2/2020, lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình ký các QĐ số 499/QĐ-SYT lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu số 01, 02, 03 của dự án này. Tổng giá trị 3 gói thầu này lên đến hơn 200 tỉ đồng. Điều kỳ lạ là đều rơi vào tay liên danh với những cái tên nhà thầu trúng thầu được lặp đi lặp lại.

Tại gói thầu số 01 (mua vật tư y tế tiêu hao, thuộc dự án trên), lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình QĐ cho liên danh: Cty TNHH thiết bị y tế Hoàng Anh, Cty TNHH Tân Đại Dương, Cty TNHH Dược phẩm Hà Việt, Cty cổ phần thiết bị y tế Thái Phú, Cty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương trúng thầu với giá là 137.731.364.475 đồng.

Gói thầu này được Sở Y tế Hòa Bình mời thầu là 138.845.427.280 đồng. Chỉ có hơn 1 tỉ đồng được lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình giảm giá sau đấu thầu “công khai, minh bạch” gói thầu gần 139 tỉ đồng.

Tại QĐ đã ký nêu trên, liên danh: Cty TNHH thiết bị y tế Hoàng Anh, Cty TNHH Tân Đại Dương, Cty TNHH Dược phẩm Hà Việt được lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình quyết định trúng thầu gói thầu số 02 (mua vật tư y tế thay thế) với giá trúng thầu là 56.010.697.001 đồng. Xác minh cho thấy gói thầu này trước đó được lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình mời thầu là 56.077.091.000 đồng. Như vậy, sau đấu thầu, lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình chỉ “tiết kiệm” được cho đầu tư ngân sách và các nguồn vốn khác khoảng 67 triệu đồng/gói thầu hơn 56 tỉ đồng – tương đương khoảng 0,1%.

tại QĐ số 499/QĐ-SYT ngày 24/02/2020 đã quyết định cho những nhà thầu như: Cty TNHH dược phẩm Hà Việt, Cty TNHH Tân Đại Dương,  Cty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương, Cty TNHH thiết bị y tế Hoàng Anh  trúng thầu gói thầu số 3 (mua vật tư y tế khác) với giá 46.974.272.410 đồng. Gói thầu này được Sở Y tế Hòa Bình mời thầu là 47.137.408.500 đồng. Vốn đầu tư chỉ được giảm khoảng 163 triệu đồng/gói thầu hơn 47 tỉ đồng.