Các địa điểm phong tỏa ở Hà Nội và địa phương cách ly người về từ Hà Nội

Những ngày gần đây số ca mắc Covid-19 của Hà Nội có xu hướng tăng, từ ngày 5/7 đến trưa 23/7 là 387 ca. Vì vậy, số lượng điểm phong toả cũng gia tăng.

Trả lời