C4G bán trên 100 triệu cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G) vừa thông báo bán hơn 100 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 10.000đ/cp…

Cụ thể: Ngày 04/01/2022, C4G ra Thông báo cố 05/TB-TĐ về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Mục đích chào bán: Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nhằm tăng quy mô vốn hoạt động công ty.

Loại cổ phiếu: Phổ thông

Số lượng cổ phiếu chào bán: 112.359.101 cổ phiếu.

Giá chào bán: 10.000đ/cổ phiếu.

Tổng giá trị vốn huy động: 1.123.591.010.000đ.

Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2022.

 

Cre: C4G

Trả lời