Bé trai lấy mẫu dịch họng can đảm nhất đây rồi

Lấy mẫu dịch họng là việc làm bắt buộc để test nhanh virus Sars-Cov-2 và không phải ai cũng có chịu được cảm giác một cây tăm bông dài ngoáy vào họng. 

Trả lời