Ai cũng có góc tối của riêng mình

Trong cái cuộc sống này thì mỗi chúng ta đều có một câu chuyện riêng của bản thân, ai cũng vậy đừng nói là chúng ta không có một bí mật nào cả.

Bởi vì trên đời này chắc chắn mỗi con người chúng ta ai ai cũng sẽ có giữ trong mình một cái bí mật mà không có bất kỳ ai biết ngoài bản thân của mình cả. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng cái bí mật đó chỉ nên một mình mình biết mà thôi và tuyệt đối không bao giờ cho bất kỳ ai biết cả kể cả là người thân của mình. Đôi khi những cái điều bí mật đó nói ra thì không nên, bí mật thì không nên tiết lộ quá nhiều, vì đó gọi là bí mật thì hãy nên giữ riêng cho một mình mình biết thì được. Bởi vì chúng ta không thể nào biết được khi mà nói ra những cái bí mật của mình thì nó có thể được giữ kín hay không, hay là vài tháng sau, hay vài năm sau nó lại được nghe kể từ miệng của người khác.

Bởi vậy chúng ta không thể nào tin ai trên cuộc đời này cả, dù cho bí mật của nó có nhỏ hay lớn thì chúng ta nên chỉ giữ cho bản thân của mình biết mà thôi, đừng chia sẻ cho ai hết. Và mỗi con người chúng ta sẽ có một câu chuyện riêng của mình, ai cũng vậy cả và đôi khi chúng ta không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, bởi vì cái câu chuyện đó nó chẳng có hay ho chút nào cả, nó giống như là một cái quá khứ của mình nó khiến cho mình không muốn nhớ lại. Nhưng cái gì nó đã là quá khứ rồi thì chúng ta hãy cố quên nó đi, giữ trong lòng nhiều cũng sẽ không có được ít lợi gì cả, và khi mà kể ra thì chúng ta lại không giống cải bởi vì chúng ta sợ rất là nhiều khi chúng ta kể ra và không biết là cái câu chuyện đó sẽ đi đến đâu. Và nếu đã là một chuyện riêng của mình thì hãy nên giữ trong lòng, đừng nên tiết lộ ra quá nhiều bởi vì cái xã hội này nó đáng sợ lắm, chúng ta nên biết được rằng cái miệng nổi ngoài xã hội này nó ghê gớm cỡ nào cho nên là chúng ta đừng bao giờ dạy ruột tin bất kỳ ai. Và không nên tiết lộ quá nhiều về bản thân của mình cho họ biết, nhất là những người xa lạ hoặc mới quen biết vài lần thì càng không. Cách tốt nhất mà chúng ta yên ổn sống tiếp thì chỉ có thể là giữ những bí mật ở trong lòng mà thôi.

Trả lời