8 con hổ lớn đã chết sau khi giải cứu

Sau quá trình gây mê và vận chuyển đưa đi gửi chăm sóc, 8 con hổ đã chết. Hiện công an đang tiếp tục bảo quản để điều tra tang vật.

Trả lời