4 lần xét nghiệm mới phát hiện 12 ca dương tính Covid-19

Trải qua 4 lần xét nghiệm mới phát hiện được dương tính Covid-19. Điều đó chứng tỏ mức độ phức tạp của dịch bệnh lần này ở Hưng Yên.

Trong quá trình cách ly, các trường hợp này có biểu hiện ho, sốt, được chuyển đến Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, xét nghiệm từ lần thứ 2 đến lần thứ 4 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

4 lần xét nghiệm mới phát hiên dương tính
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ở Hưng Yên. Ảnh minh họa.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, tỉnh Hưng Yên yêu cầu UBND cấp huyện, xã nắm sát tình hình; chủ động cập nhật thông tin dịch tễ cơ bản theo “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19”; làm căn cứ cho việc đánh giá mức độ nguy cơ trên địa bàn cấp huyện, xã; rà soát, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với cấp độ nguy cơ tại địa phương; đảm bảo các biện pháp đang triển khai không thấp hơn các biện pháp tương ứng với mức độ nguy cơ.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, đánh giá mức độ nguy cơ trên địa bàn tỉnh theo “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG; rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo không thấp hơn các biện pháp tương ứng theo mức độ nguy cơ của tỉnh, xong trước 12h00 ngày 17/7/2021; định kỳ hàng tuần (trước 09h ngày thứ Tư) hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh kết quả đánh giá, cập nhật mức độ nguy cơ của các địa phương và của tỉnh.

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Sở Y tế, UBND cấp huyện, xã thường xuyên rà soát, đánh giá, điều chỉnh và cập nhật mức độ nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch tương ứng, hoặc tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Sở thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với VNPT Hưng Yên xây dựng, hướng dẫn Sở Y tế, các địa phương cập nhật mức độ nguy cơ lên Bản đồ chống dịch.

T/h Theo SK&ĐS

Trả lời