44.192.38.49

Thị trường sẽ chỉnh rồi lên

Đánh giá bài viết
12 21h thị trường sẽ chỉnh rồi lên
Dola rơi, tỷ giá sẽ hạ nhiệt
DJ đã Uptrend
Vấn đề trái phiếu dần ổn
Forcell đã hết
Trung Quốc sẽ mở cửa
Nhiều cổ phiếu về dưới giá trị, là vùng rất rẻ mà lâu mới có
Index chỉnh rồi tiếp tục hướng tới 1130
Thanh khoản lớn, ưu tiên nhóm chứng khoán
Crecop của bác Ngô Hữu Thức/ chứng khoán buôn ma thuật

BÀI VIẾT LIÊN QUAN